Ajanvaraus  Yhteystiedot  Palvelut  Etusivu    Jani Vuorialho Oy

Tietosuoja

Tietosuojaselvitys

Rekisterinpitäjä:

Jani Vuorialho Oy  Y-tunnus:0469551-6

Loutinkatu 1C, Järvenpää

1. Tietojen käytön tarkoitus

Asiakas- ja potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään potilaan terveydenhuollollisen hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi, potilaiden suun terveyden ylläpitoon ja hoidon suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan, sekä terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön dokumentointivaatimusten täyttämiseksi.

Keräämme tietoja myös markkinointia ja asiakassuhteen hoitamista varten varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee tietojen avulla asiakkaita koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Tietoja ei luovuteta.

2. Kerätyt tiedot

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, asiakkaan suostumuksella.  Tietoja kertyy myös tehtävien hoitotoimenpiteiden kautta.

Asiakkaistamme kerättävät käsittelemämme potilas- ja muut tiedot:

-Etu- ja sukunimi
-Henkilötunnus
-Sukupuoli
-Sähköpostiosoite
-Postiosoite
-Puhelinnumero
-Kotikunta
-Tiedot mahdollisesta vakuutusyhtiöstä
-Ajanvaraushistoria
-Alaikäisen potilaan osalta huoltajien tai muiden laillisten edustajien nimi tai nimet ja yhteystiedot, sekä täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot.
-Potilaan suun terveyttä koskevat tai siihen vaikuttavat tiedot, kuten lääkitys, lääkeaineallergiat, diagnoosit ja mahdolliset lähetteet.-
-Muut potilaan terveydentilaa koskevat tai hoidon kannalta välttämättömät tiedot
-Potilasta mahdollisesti koskevaa vakuutusta, maksusitoumusta tai työterveyssopimusta koskevat tiedot
-Tiedot potilasta hoitaneista henkilöistä
-Tutkimustulokset ja kuvat (esim. röntgenkuvat, laboratoriotutkimustulokset)
-Potilastietojen käyttöä koskevia kieltoja, rajoituksia, korjauksia, suostumuksia ja rekisteröidyn tekemiä muita valintoja koskevat tiedot.
-Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja ja metatietoja, kuten tallennuspäivämäärä, tietolähde ja lokitiedot.

3. Säilytys ja säilytysaika

Tiedot säilytetään asiakastietojärjestelmässä (2019 Assisdent, Entteri Oy).  Järjestelmätoimittaja vastaa tietojen teknisestä suojauksesta.  Tiedonsiirto on salattua vastaanoton ja järjestelmätoimittajan välillä (SSL).

Säilytämme Asiakkaidemme potilastietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii. Laissa säädetty säilytysaika potilastiedoille on 12 vuotta potilaan kuolemasta. (2019).

4. Tietojen käsittelijät

Potilastietoja käsittelee ainostataan  hoitohenkilöstö;hammaslääkäri, suuhygienisti tai hoitaja. Käsiteltävät tiedot on rajattu kunkin tehtäväkuvan mukaisesti..